Thiết kế công việc và tổ chức

Hội thảo về thiết kế tổ chức dành cho các lãnh đạo điều hành2 ngày
Giới thiệu về thiết kế tổ chức1 ngày
Lập tài liệu về phân định và mô tả công việc3 ngày
Cấu trúc tổ chức trong “Tổ chức hiệu quả” của Elliot Jaques2 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *