Quản lý nguồn nhân lực

Quản trị nguồn nhân lực dành cho các nhà quản lý5 ngày
Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng dựa trên hành vi3 ngày
Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả3 ngày
Kỹ năng quản lý hiệu quả làm việc dành cho nhà quản lý2 ngày
Xây dựng sổ tay chính sách nhân sự5 ngày
Giám đốc nhân sự trong vai trò tư vấn nội bộ3 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *