Quản lý dự án, Kế hoạch và đổi mới

Quản lý dự án nâng cao3 ngày
Quản lý dự án nâng cao dành cho chuyên gia viễn thông3 ngày
Kỹ năng sáng tạo, đổi mới cho các trưởng nhóm và giám đốc dự án3 ngày
Kỹ năng quản lý thay đổi và công cụ dành cho giám đốc dự án5 ngày
Lập và thực hiện các kế hoạch hành động2 ngày
Phụ trách thay đổi trong tương lai2 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *