Quản lý bán hàng, dịch vụ và quan hệ khách hàng

Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý bán hàng3 ngày
Kỹ năng bán hàng theo phong cách tư vấn3 ngày
Quản lý khách hàng trọng điểm2 ngày
Quản lý quan hệ khách hàng VIP3 ngày
Kỹ năng đàm phán trong bán hàng2 ngày
Kỹ năng thuyết trình bán hàng2 ngày
Kỹ năng lãnh đạo cho các quản lý dịch vụ khách hàng2 ngày
Dịch vụ khách hàng hoàn hảo2 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *