Quan hệ cộng đồng và truyền thông

Kỹ năng quan hệ cộng đồng cho quản lý3 ngày
Kỹ năng thuyết trình2 ngày
Kỹ năng viết thư tín kinh doanh hiệu quả (tiếng Anh)2 ngày
Kỹ năng tư vấn đối với nhóm dành cho chuyên gia quan hệ cộng động và marketing5 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *