Phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp

Các chương trình đào tạo tại nước ngoài của APMG kết hợp học tập trên lớp (bao gồm báo cáo viên) với tham quan thực tế, và tìm hiểu văn hóa bản địa. APMG có thể chuẩn bị một chương trình kết nối quan hệ nhằm giới thiệu học viên với các khách hàng, nhà cung cấp và tổ chức đối tác tiềm năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *