Lãnh đạo

Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý   3 ngày
Quản lý con người 5 ngày
Kỹ năng quản lý cấp vận hành3 ngày
Kỹ năng huấn luyện cho nhà quản lý 3 ngày
Kỹ năng phát triển nhóm cho nhà quản lý2 ngày
Quy trình đánh giá vai trò và lập chiến lược nhóm1 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *