Kỹ năng giao tiếp

Các động lực tổ chức: Kỹ năng tạo lập quan hệ và tâm lý học thực hành dành cho các nhà điều hành3 ngày
Kỹ năng lãnh đạo trong tạo lập quan hệ dành cho các giám đốc dự án3 ngày
Giới thiệu tâm lý học về nhóm2 ngày
Giải quyết vấn đề trong nhóm và xử lý mâu thuẫn2 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *