Dịch vụ tư vấn thiết kế tổ chức

APMG cung cấp một loạt các dịch vụ thiết kế cấu trúc tổ chức, bao gồm:

Hội thảo Ban lãnh đạo cấp cao về thiết kế cấu trúc tổ chức.
Chương trình hội thảo này đượcthiết kế nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo cao cấp của tổ chức về tầm quan trọng chiến lược của việc có một cấu trúc tổ chức hiệu quả. Chương trình này sẽ đưa ra phân tích những dấu hiệu của một cấu trúc tổ chức không đúng chức năng và vạch ra những phương án hành động nếu tổ chức đang muốn tiến hành thay đổi cấu trúc.

Hội thảo Ban lãnh đạo cấp cao về quản lý thay đổi.  
Chưong trình này dành cho Ban lãnh đạo cấp cao nhất của những tổ chức lớn để lập kế hoạch triển khai những thay đổi có quy mô lớn hoặc tái cấu trúc. Hội thảo cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các tình huống đa dạng như: sáp nhập, phân tách, cổ phần hóa, hay đổi công nghệ, tái cơ cấu quy trình nghiệp vụ.

Hội thảo Thiết kế cấu trúc tổ chức. 
Chương trình này được thiết kế dành cho những người thuộc Ban lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm về các dự án tái thiết kế/ tái cấu trúc tổ chức; những người chịu trách nhiệm trong những dự án về thay đổi tổ chức có quy mô lớn, bao gồm tái cấu trúc, sát nhập, thay đổi công nghệ và thay đổi quy trình hoạt động. Hội thảo được thiết kế như một khóa học cho một nhóm trong một tổ chức trở thành những quán quân thiết kế tổ chức

Đánh giá cấu trúc tổ chức. 
Quy trình đánh giá này sẽ hữu ích cho những khách hàng có nhu cầu đánh giá sơ bộ về cấu trúc tổ chức hiện tại của họ mà không nhất thiết phải cam kết chấp nhận những kết quả do APMG đưa ra. Trong vòng hai tuần, APMG có thế đánh giá cấu trúc tổ chức hiện tại, phỏng vấn những nhân sự chủ chốt và cung cấp cho khách hàng những phân tích sơ bộ về cơ cấu tổ chức hiện tại của họ. Đôi khi, những khách hàng đang thực hiện những quy trình tái cấu trúc tổ chức theo hệ thống tài chính yêu cầu sự trợ giúp tư vấn của APMG để có thêm ý kiến khách quan về kế hoạch thiết kế cấu trúc tổ chức mới của họ.

Quy trình tư vấn tái cấu trúc tổ chức mang tính cộng tác. 
Khi khách hàng muốn mời APMG tham gia vào một phần của dự án tái cấu trúc, APMG sẽ cung cấp phương pháp tư vấn đi đôi với công tác đánh giá về những nhu cầu của khách hàng, thiết kế cấu trúc mang tính cộng tác, triển khai, quản lý thay đổi, đào tạo và tư vấn chiến lược.

Thiết kế công việc và quản lý năng suất nguồn nhân lực . 
Một trong những nền tảng quan trọng của một tổ chức hiệu quả đó là phân định rõ ràng “ai phải làm việc gì”. Một cách tiếp cận rõ ràng và nhất quán để phân định công việc trong một tổ chức bao gồm:
• Tuyển dụng và lựa chọn
• Hướng dẫn nhân viên mới
• Đào tạo
• Kèm cặp, huấn luyện trong quá trình làm việc
• Quản lý hiệu quả làm việc
• Quy hoạch cán bộ nguồn
• Thù lao
Với nhiều năm kinh nghiệm ở Việt Nam, APMG có thể giúp tổ chức của bạn có được hướng tiếp cận nhất quán trong mô tả và phân định công việc

Thù lao
Một hệ thống thù lao được xây dựng hợp lý là một điều kiện bắt buộc của một tổ chức trong việc thu hút, khuyến khích và giữ chân nhân viên. Nhiều tổ chức Việt Nam đương đầu với một loạt các vấn đề gây ra bởi hệ thống lương thưởng thiếu cạnh tranh. Phương pháp thiết kế lương thưởng riêng biệt của APMG (thường được áp dụng như một cấu phần trong Quản lý hiệu quả làm việc và Thiết kế công việc) sử dụng yếu tố thống kê để phát triển hệ thống thù lao công bằng và không thiên vị, bao gồm các yếu tố:
• Trình độ học vấn cần thiết
• Mức kinh nghiệm yêu cầu
• Phạm vi kiểm soát quản lý
• Phạm vi trách nhiệm
• Tính chất sẵn có của lao động thay thế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *