Dịch vụ ngân hàng và tài chính

Quản lý điều hành
• Kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ điều hành ngân hàng
• Kỹ năng lãnh đạo bán hàng và dịch vụ dành cho các giám đốc vùng, khu vực
• Kỹ năng lãnh đạo bán hàng và dịch vụ cho giám đốc chi nhánh
• Quản lý nhân sự dành cho các giám đốc ngân hàng
• Quản lý các cán bộ yếu kém

Giám sát viên và chuyên viên cao cấp dịch vụ khách hàng
• Kỹ năng lãnh đạo dịch vụ khách hàng cho cán bộ ngân hàng
• Xây dựng quan hệ với các khách hàng có giá trị
• Xây dựng quan hệ với các khách hàng cá nhân
• Kỹ năng bán hàng dịch vụ cho vay tiêu dùng
• Nâng cao khả năng duy trì khách hàng
• Giành lại các khách hàng đã ra đi
• Kỹ năng thư tín thương mại Tiếng Anh
• Quản lý khiếu nại của khách hàng

Viễn thông
• Quản lý kết nối hạ tầng viễn thông chiến lược

Giao dịch viên
• Kỹ năng bán hàng qua điện thoại dành cho nhân viên tổng đài dịch vụ
• Quản lý dịch vụ điện thoại

Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại
• Kỹ năng bán hàng qua điện thoại dành cho nhân viên tổng đài dịch vụ
• Quản lý dịch vụ điện thoại

Quản lý kinh doanh và ngân hàng thương mại
• Kỹ năng Lãnh đạo cho các quản lý điều hành ngân hàng

Cho vay kinh doanh/ thương mại
• Quản lý khách hàng chiến lược cho Cán bộ ngân hàng thương mại
• Đàm phán phí và lãi suất cho vay
• Kỹ năng bán hàng B2B
• Kỹ năng phục vụ khách hàng của cán bộ tín dụng

Dịch vụ tài chính
• Kỹ năng bán hàng tư vấn dành cho nhân viên kinh doanh dịch vụ tài chính
• Lãnh đạo bán hàng dịch vụ tài chính

Tư vấn nội bộ (marketing, nhân sự, đào tạo, kiểm toán)

Dịch vụ tư vấn
• Phân tích văn hóa bán hàng
• Khảo sát người mua hàng bí ẩn
• Hệ thống quản lý hoạt động dịch vụ và bán hàng
• Cấu trúc quản lý bán hàng – Thiết kế tổ chức cho bán hàng
• Tuyển dụng giám sát bán hàng
• Đánh giá mức độ phù hợp với khách hàng
• Quản lý hiệu quả bán hàng
• Đánh giá khách hàng có giá trị và kế hoạch hành động
• Chiến lược tăng trưởng huy động tín dụng
• Đánh giá nhân viên bán hàng và dịch vụ
• Tuyển dụng và lựa chọn
• Thiết kế hệ thống quản lý kết quả kinh doanh và đánh giá
• Thiết kế công việc và tổ chức
• Quản lý sự nghiệp
• Phát triển nhóm và tổ chức
• Phân tích nhu cầu đào tạo
• Phân tích văn hóa tổ chức
• Đánh giá hiệu quả nhóm
• Đánh giá năng lực

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *