Đào tạo và truyền đạt

Kỹ năng đào tạo nơi làm việc cho nhà quản lý3 ngày
Kỹ năng đào tạo giảng viên nâng cao3 ngày
Khóa học chuyển đổi kỹ năng đào tạo lấy học viên là trung tâm3 ngày
Thiết kế các chương trình đào tạo hiệu quả5 ngày
Kỹ năng truyền đạt cho tư vấn viên3 ngày
Kỹ năng truyền đạt nhóm nâng cao3 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *