Đào tạo tập huấn tại nước ngoài

APMG có thể tổ chức những chương trình đào tạo tại nước ngoài dành cho những doanh nghiệp muốn cho nhân viên của mình tiếp cận những kinh nghiệm  thực tiễn mang tính quốc tế tốt nhất hoặc khen thưởng những nhân viên có thành tích xuất sắc bằng việc đưa họ ra nước ngoài học tập.

APMG đã tiến hành tổ chức nhiều khóa học tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt có kinh nghiệm tổ chức tại tại Úc, Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc và các nước ASEAN. Các chương trình này thường kéo dài từ 1 đến 3 tuần và được thiết kế dành cho nhóm từ 8 đến 24 thành viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *