Chiến lược điều hành

Hội thảo chiến lược (tầm nhìn, sứ mệnh và cấu trúc tổ chức) Quản lý con người  2 ngày
Giới thiệu Nguyên lý hệ thống phân tầng và Tổ chức hiệu quả1 ngày
Hội thảo về thiết kế tổ chức dành cho các lãnh đạo điều hành 1 ngày
Hội thảo về quản lý thay đổi dành cho các lãnh đạo điều hành   1 ngày
Triển khai thay đổi văn hóa tại các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam  1 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *