Phát triển tổ chức

Phát triển văn hóa bán hàng

Văn hóa bán hàng là gì?“Văn hóa bán hàng” là khái niệm đối với cho những tổ chức có sự năng động cao mà tại mỗi một cấp độ, mỗi phòng ban, con người và quy trình đều nhắm tới tối đa hóa kết quả kinh doanh trong dài hạn. APMG có thể hướng dẫn…

Dịch vụ tư vấn thiết kế tổ chức

APMG cung cấp một loạt các dịch vụ thiết kế cấu trúc tổ chức, bao gồm: Hội thảo Ban lãnh đạo cấp cao về thiết kế cấu trúc tổ chức.Chương trình hội thảo này đượcthiết kế nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo cao cấp của tổ chức về tầm quan trọng…

Phát triển nhóm làm việc

Xây dựng nhómCác chương trình do APGM thiết kế riêng về phát triển nhóm dựa trên các hoạt động về sự gắn bó phát triển lòng tin, luôn gây thích thú và thường là gia vị bổ sung cho các cuộc họp nhóm nghiêm túc. Đánh giá hiệu quả nhóm (T.E.R.) Chương trình đánh giá hiệu quả nhóm kết…