Các khóa được yêu thích nhất

Quản lý con người  5 ngày
Kỹ năng lãnh đạo dành cho các nhà quản lý3 ngày
Kỹ năng quản lý cho quản lý cấp vận hành3 ngày
Hội thảo về thiết kế tổ chức dành cho các lãnh đạo điều hành1 ngày
Kỹ năng bán hàng theo phong cách tư vấn3 ngày
Quản lý khách hàng trọng điểm2 ngày
Quản lý thu nợ và tín dụng2 ngày
Chứng chỉ kinh doanh (cho quản lý cấp vận hành)20 ngày
Quản lý dự án nâng cao3 ngày
Đào tạo giảng viên nâng cao3 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *