Các khóa đào tạo
APMG nói chung tin rằng hiếm khi tạo ra thay đổi hành vi lâu dài nếu chỉ sử dụng công cụ là đào tạo.

Phát triển nhóm
APGM thiết kế dựa trên các hoạt động về sự gắn bó phát triển lòng tin, luôn gây thích thú và thường là gia vị bổ sung cho các cuộc họp nhóm nghiêm túc.

Thiết kế tổ chức
APMG có nhiều phương pháp luận và kinh nghiệm dày dặn tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng
.

Thiết kế công việc
Một trong những nền tảng quan trọng của một tổ chức hiệu quả đó là phân định rõ ràng “ai phải làm việc gì”.

Các khóa tại nước ngoài
Các chương trình đào tạo tại nước ngoài của APMG kết hợp học tập trên lớp với tham quan thực tế, và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Hỗ trợ 24/7
Sẵn sàng phục vụ, không ngừng phát triển.

Bên cạnh sứ mệnh kinh doanh, APMG cũng tập trung vào sứ mệnh cộng đồng, đó là đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam bằng cách cải thiện mức độ hiệu quả của các cá nhân,đội nhóm và tổ chức mà chúng tôi hợp tác.

Or

Khoá học của APMG đã cho tôi lợi thế cạnh tranh với các đối thủ, giúp tôi gắn kết đội ngũ và phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Bùi Quang Hiếu
Giám đốc HVCG Software

Khoá học của APMG đã cho tôi lợi thế cạnh tranh với các đối thủ, giúp tôi gắn kết đội ngũ và phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Bùi Quang Hiếu
Giám đốc HVCG Software

Sứ mệnh kinh doanh

Phương châm của APMG là: “Hội nhập và phát triển thông qua nguồn nhân lực”. Chúng tôi giúp khách hàng thích ứng với môi trường kinh doanh thông qua lực lượng nhân viên của họ. Mặc dù xác định nhân sự là nguồn lực chủ yếu, nhưng APMG không phải là một công ty tư vấn nhân sự thông thường. Thực tế, chúng tôi huấn luyện cho khách hàng để họ thấy được “Quản lý nhân sự” là một năng lực cốt lõi đối với cấp quản lý vận hành. Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên ủy quyền và trang bị cho các nhà quản lý của họ các kỹ năng tuyển dụng, huấn luyện, và quản lý hiệu quả làm việc để họ có thể đảm trách nguồn nhân lực được giao.

Xem thêm

Sứ mệnh cộng đồng

Bên cạnh sứ mệnh kinh doanh, APMG cũng tập trung vào sứ mệnh cộng đồng, đó là đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam bằng cách cải thiện mức độ hiệu quả của các cá nhân,đội nhóm và tổ chức mà chúng tôi hợp tác. Chúng tôi thực sự tin rằng là một công ty kinh doanh dịch vụ trong thị trường dịch vụ phát triển tổ chức, chúng tôi đang tạo ra những đóng góp bền vững hơn cho sự phát triển của Việt Nam so với công việc quyên và góp tiền từ thiện.

Xem thêm

Cảm ơn đã đến với trang thông tin của APMG.

Tìm hiểu thêm khoá học