Trang chủ arrowSơ đồ Web
Home
Đánh giá
          Đánh giá kỹ năng cá nhân
          Đánh giá kỹ năng theo nhóm
Giới thiệu
          Giới thiệu
          Sơ đồ
          Các phép ẩn dụ đã dẫn lối cho chúng ta
Tuyển Dụng
          Cách Tiếp cận của APMG
          Cơ hội việc làm
          Ứng viên sáng giá
          Hồ sơ xin việc
Đào tạo
          Dành cho doanh nghiệp
          Các khóa học được điều chỉnh
          Dành cho cá nhân
Phát triển tổ chức
          Phát triển nhóm làm việc
          Đánh giá cấu trúc tổ chức
          Dịch vụ tư vấn thiết kế tổ chức
          Phát triển văn hóa bán hàng
Huấn luyện
          Các khóa được yêu thích nhất
          Chiến lược điều hành
          Lãnh đạo
          Thiết kế công việc và tổ chức
          Quản lý bán hàng, dịch vụ và quan hệ khách hàng
          Quan hệ cộng đồng và truyền thông
          Kỹ năng giao tiếp
          Quản lý nguồn nhân lực
          Tín dụng và thu hồi nợ
          Các chương trình cấp chứng chỉ
          Quản lý dự án, Kế hoạch và đổi mới
          Đào tạo và truyền đạt
          Dịch vụ ngân hàng và tài chính
Các khóa tại nước ngoài
          Đào tạo tập huấn tại nước ngoài
          Phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
          Cuốn hút, thú vị và thiết thực
          Chi phí hợp lý
          Các định dạng Tour học APMG
Nghiên cứu
          Nghiên cứu
Career Management
          Job Application Workshop
          Career Aptitude Assessment Centre
          Advanced job interview skills workshop.
           Job winner English
          Interview Star
          Career Accelerator
          Money, Leadership and Career
 

54 Nam Dong St, Dong Da, Ha Noi
Tel: (84 4)37197252 Fax: (84 4)37197347 Email: info@apmgvietnam.com